Zajęcia karate prowadzone są pod kierunkiem sensei Piotra Muszyńskiego (1 dan), Izabeli Cieślik (1 dan), Kazimierza Borowca (4 dan). Obecnie pod ich okiem trenuje około 200 dzieci. Dwa razy do roku przygotowują swoich uczniów do egzaminów karate.
W czasie egzaminów dzieci zdobywają nowe stopnie potwierdzane oficjalnymi dyplomami. Dzieci biorą również udział w licznych zawodach karate rangi regionalnej i ogólnopolskiej regularnie odnosząc medalowe sukcesy. Organizowane są również pokazy, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz letnie oraz zimowe obozy rekreacyjne. Tak bogata i różnorodna oferta, stwarza szczególną przestrzeń, nie tylko do możliwości samorealizacji, ale także do kształtowania postaw otwartości, tolerancji oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Piotr Muszyński jest właścicielem firmy Zdrowy Ruch Piotr Muszyński i jest członkiem klubu Oyama Karate WR1 Katowice, którego prezesem jest sensei Kazimierz Borowiec (3 dan). Zarówno WR1 Katowice jaki i firma Zdrowy Ruch są członkami OYAMA Polskiej Federacji Karate.

 DSC 0032 b
Kilka słów o tym jak wygląda trening karate.  
Ważniejsze sukcesy wychowanków Piotra Muszyńskiego.  
Krótki życiorys oraz sukcesy Piotra Muszyńskiego.