Metody zajęć karate są bezpieczne, sprawdzone oraz dostosowane do możliwości psychicznych i fizycznych dzieci w każdym wieku (najmłodsi uczniowie mają już 4 – 5 lat). Dzięki systematycznym ćwiczeniom ogólnorozwojowym i specjalistycznym dziewczęta i chłopcy są zdrowsi i robią postępy w nauce. Na treningu uczą się samodyscypliny, poszanowania starszych, a przede wszystkim wiary w siebie. Podczas zajęć dzieci zaspokajają również naturalną dla tego wieku chęć „wyszalenia się”, co skutkuje tym, iż dzięki treningom znajduje ujście ich naturalny nadmiar energii, przez co dzieci te nie mają problemów z koncentracją uwagi i łatwiej radzą sobie w przyszłości z nauką. Dzieci zyskują bardzo atrakcyjny nowy ideał i cel swoich działań, pozytywne wzorce zachowań, według których chcą postępować. Łatwo uznają autorytet trenera i postępują w myśl zasady zdrowego i czystego trybu życia. Stają się odporniejsze na wszelkie przeciwności oraz negatywny wpływ środowiska, dzięki czemu, później nie szukają ukojenia w alkoholu czy narkotykach.
W stylu Oyama obowiązuje autorski system szkolenia dzieci, dostosowany do ich możliwości psychicznych i fizycznych. Stawia on w pierwszym rzędzie na praktyczne korzyści wynikające z uprawiania karate - dobre zdrowie, poczucie bezpieczeństwa oraz systematyczne kształtowanie charakteru ćwiczącego. Współcześnie karate jest dostosowane do bezpiecznego nauczania wszechstronnej gimnastyki obejmującej wszystkie aspekty usportowienia organizmu ludzkiego, trening zmysłów (wzrok, słuch, czucie) oraz łatwą samoobronę, której chętnie uczą się ludzie w każdym wieku. Śnieżnobiałe kimona oznaczają akt czystości intencji trenującego, do którego każdy się zobowiązuje - ćwiczy aby nauczyć się samoobrony i stosować ją tylko w chwilach zagrożenia własnego lub czyjegoś bezpieczeństwa. W trakcie treningu dzieci polepszają swoją koncentrację, uczą się szybko podejmować optymalne decyzje w niewygodnych warunkach (np. walka ze stresem podczas nauki obrony w sytuacji napadu), co daje się łatwo zastosować we wszystkich trudnych życiowo sytuacjach (potrzebny stan koncentracji i opanowania emocji adepci potrafią przywoływać automatycznie). Trening ten wzbudza wewnętrzną moc, wiarę w słuszność swoich życiowych działań. Daje zwielokrotnioną odporność na stres.